A-A+

Vultr,最新20美元优惠码,只限于新注册用户

2016年04月07日 ISO_Images, Japan, kvm, VPS, Windows, youhuima 暂无评论 阅读 1,529 次

Vultr,Choopa旗下的专注VPS的子公司,和Linode/DigitalOcean相提并论最为著名的VPS提供商,真要比较我认为VULTR更好一些,它可以自定义系统ISO,安装任意自己想要的系统,而且还免费提供系统快照功能,这让站长们备份整个网站和系统非常方便。前不久官网改版了,变得更加大气人性化,最新推出了针对新注册用户的送20美元优惠码,刚好需要的朋友可以马上注册并用上。优惠码:NGINX20,官方暂时没有说明过期时间,但是最近一段时间肯定能用,所以还是抓紧为好。到目前为止Vultr总共在7个国家拥有14处数据中心,在亚洲的有日本,本来在twiiter上让人投票说要新部署一处数据中心,很可能在香港或者新加玻、韩国,但到目前为止还是没有进一步的消息。

 

vultr3

 

15处数据中心,网络测试地址列表:

 

vultr4

 

法兰克福(德国)      http://fra-de-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

巴黎(法国)             http://par-fr-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

阿姆斯特丹(荷兰)   http://ams-nl-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

伦敦(英国)             http://lon-gb-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

纽约(美国)             http://nj-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

芝加哥(美国)          http://il-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

亚特兰大(美国)       http://ga-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

迈阿密(美国)          http://fl-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

达拉斯(美国)          http://tx-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

西雅图(美国)          http://wa-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

硅谷(美国)              http://sjo-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

洛杉矶(美国)          http://lax-ca-us-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

悉尼(澳大利亚)       http://syd-au-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

东京(日本)              http://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

新加坡(亚洲)           http://sgp-ping.vultr.com/vultr.com.1000MB.bin

 

官方网站:www.vultr.com

 

Vultr_VPS服务器

给我留言

  网站统计 Copyright © 2016-2018 R00t3d.Club 保留所有权利. 网站地图 百度地图 谷歌地图

用户登录 ⁄ 注册

分享到: